Foredrag

Brug dine tanker som forandringens redskab

Hvis I ønsker et spændende og inspirerende foredrag, der med garanti giver stof til eftertanke, så holder Anika skræddersyede foredrag med udgangspunkt i sit eget liv.

Anika taler altid ud fra sine egne professionelle og private erfaringer, oplevelser og holdninger. Opvæksten i Norge, tiden i Forsvaret og det danske politi, udsendelsen til Helmand og andre oplevelser fra et indholdsrigt liv bliver perspektiveret via baggrunden som coach.

I bliver provokeret, motiveret og inspireret, og et foredrag med Anika giver altid stof til eftertanke, som I kan tage med hjem og bruge i både arbejdslivet og privatlivet.

Ægte styrke kommer indefra

Anika Tronier inviterer jer til en hjertevarm og inspirerende fortælling om livet og karrieren, først som soldat og siden som politibetjent. Foredraget er fyldt med anekdoter fra en på én gang alvorlig, barsk og anderledes karriere, særligt i sin tid som udsendt kampsoldat, som eneste kvinde i et arbejdsliv præget af stærkt pressede situationer men også et forbilledligt kollegialt sammenhold og fællesskab i politiet.

Bag et imponerende CV gemmer sig en kvinde, der har lært at balancere hårdhed og sårbarhed. Frygten har spillet en central rolle i Anikas liv. Er jeg god nok? Hvad tænker de andre om mig? Er jeg en del af fællesskabet? I dag har hun lært sin frygt at kende og kan hurtigt gennemskue sine reaktionsmønstre.

Med et glimt i øjet fortæller hun, hvordan frygten har en fod med i alt, hvad vi foretager os, og hvordan vi kan lære at udfordre den ved at turde at kaste os ud på dybt vand. Vi kan ikke komme den helt til livs, men vi kan lære at forstå den.

Anika Tronier deler i dette foredrag sin indsigt i, hvordan vi kan forstå og håndtere frygt uanset livets udfordringer og håber derigennem, at hendes erfaringer kan være en inspiration for andre.

Samarbejde, Psykologisk tryghed og den indre dialog

Anika Tronier udforsker vigtigheden af tillid og psykologisk tryghed i teams. Hendes erfaring som soldat og
betjent understreger, at denne tryghed ikke opstår af sig selv. Hun deler værktøjer til at skabe et effektivt
team, hvor medlemmerne forstår hinandens styrker og svagheder. Anikas personlige historie bidrager til at
forankre teorierne i virkelighedens udfordringer.

Som soldat og betjent har Anika selv haft mange år, hvor hun ikke turde melde fra, ikke turde spørge om
hjælp og ikke kommunikerede klart, fordi hun frygtede at fremstå svag i et miljø, hvor det at være kompetent kunne redde eget og andres liv.

I ethvert team, hvor man ikke har bevidsthed om hinandens styrker og svagheder, lander nogle nemt på
sidelinjen, hvilket aldrig er acceptabelt, da det omgående udfordrer den psykologiske tryghed og hæmmer
fremdriften. Teamets sandsynlighed for at sejre er afhængigt af individets lyst til selv at bidrage og til at
løfte de andre til at gøre det samme. Det er teamets fælles sejr, ikke den individuelle, der skaber tillid og sikrer et stærkt resultat via en effektiv proces.

Vi har et godt samarbejde, når vi højt tør italesætte, hvor vi har vores svagheder - uden at det bliver set ned
på. Når vi tør række ud efter hjælp, vise vores sårbarhed og utilstrækkelighed, selvom vi besidder et højt
fagligt niveau.

I foredraget deler Anika de erfaringer hun har tilegnet sig om samarbejde, tillid og psykologisk tryghed
som afgørende parametre for succes. Hun bygger bro til den virkelighed, I står overfor. Teamets
mekanismer handler meget om det samme, hvad enten det foregår i et åbent kontorlandskab eller
landskabet i en krigszone i Afghanistan.

Uddrag fra foredrag

I perioden mellem kampene med Taliban, opdagede jeg en anden udfordring - nemlig kampen med mig selv. Da jeg trådte ind i forsvaret, havde jeg en tung bagage med mig, og alle de mønstre, jeg tidligere havde lært for at "overleve", blev intensiveret under krigens pres. Min største frygt var ikke at miste livet, men at fejle i mine opgaver.

Samtidig er der en dyb drivkraft for at bevise, at man kan klare alt lige så godt som mændene for at opnå respekt og anerkendelse. Dette kan føre til et utroligt stærkt og vedholdende mindset, der driver én til at præstere på det højeste niveau. Men det er vigtigt at man ikke mister sig selv undervejs.

At være autentisk og tro mod sine egne værdier og identitet er afgørende for at bevare ens integritet. At være kvinde i et mandefag kræver en balanceakt mellem at tilpasse sig, bevise sin kompetence og bevare sin autenticitet. Det er en rejse, der involverer udfordringer, tunge indsigter i dig selv og andre, men også muligheder for at bryde stereotype opfattelser og inspirere forandring.